Régészeti gyűjtemény

A Dobó István Vármúzeum egyik feladata – Heves megye egész területére kiterjedően – a régészeti és numizmatikai emlékek gyűjtése, megőrzése, szakszerű nyilvántartása, tudományos feldolgozása és közművelődési hasznosítása.

A Dobó István Vármúzeum egyik feladata – Heves megye egész területére kiterjedően – a régészeti és numizmatikai emlékek gyűjtése, megőrzése, szakszerű nyilvántartása, tudományos feldolgozása és közművelődési hasznosítása. A régészet esetében a gyűjtés legtöbbször ásatások formájában valósul meg, de terepbejárások és szakfelügyeletek révén is sok tárgy kerül a gyűjteményekbe. Ez a fajta gyűjteménygyarapítási tevékenység többnyire a földmunkákkal járó beruházásokhoz kapcsolódik, ezért a terepi régészeti tevékenység mára már az építőipar részévé vált. A magyar állam a régészeti terepmunkák révén biztosítja, hogy a földben lévő kulturális örökség elemei állami tulajdonba kerüljenek, és eredeti környezetükből szakszerű módon legyenek elmozdítva. Az ásatások során tett megfigyeléseket részletesen dokumentálni, az előkerülő tárgyakat pedig mosni, restaurálni és leltározni kell. Az értékelés során számos természettudományos vizsgálatra és összehasonlító elemzésre is sor kerül.

 

 

A feltárási eredmények viszonylag hosszú tudományos feldolgozási folyamat során épülnek csak be köztudatba, de ez által a helytörténet pótolhatatlan forrásaivá is válnak. A régészeti gyűjtemények gyorsan gyarapodnak és a múzeum legnagyobb gyűjteményeit képezik. A Dobó István Vármúzeumban őskori, népvándorlás kori és középkori gyűjteményi egységekben tartjuk nyilván a műtárgyakat, amelyekhez kőtárak, embertani és zoológiai tárak, valamint adat- és térképtárak kapcsolódnak.