Házirend

DOBÓ ISTVÁN VÁRMÚZEUM HÁZIRENDJE

 

 

Tisztelt Látogató!

Köszönjük, hogy meglátogatja intézményünket, kellemes időtöltést kívánunk!

Az esetleges félreértések elkerülése érdekében kérjük, olvassa el házirendünket! Amennyiben Ön az Egri Vár területére lépett, úgy el kell fogadnia a Dobó István Vármúzeum (továbbiakban: Vármúzeum) házirendjét és tudomásul veszi, hogy ennek betartását ellenőrizzük!

                                                             

 1. A Vármúzeum nyitva tartása szezonális rendszerben működik. A nyitva tartásra vonatkozó információkról a jegypénztáraknál és az Információs Pontnál tájékozódhat.
 2. A Vármúzeum kiállításait csak érvényes belépőjeggyel tekintheti meg, rendezvényeinkre a belépés a programjegy megvétele és alkalmanként a karszalag viselése után történhet. Ez alól kivételt képeznek az ingyenes rendezvények.
 3. A napi programjegy/karszalag egy napra érvényes.
 4. Kérjük Látogatóinkat, hogy a programjegyet a rendezvény ideje alatt őrizzék meg, mivel a kapuknál történő ki- és belépéskor a jegyellenőrök, illetve a Vármúzeum területén a Fegyveres Biztonsági Őrség tagjai folyamatosan ellenőrizhetik.
 5. Az Egri Vár védett műemlék, a várfalakra felmászni, dobálni és a kijelölt közlekedési útvonalról letérni tilos. A Látogatók mindennemű károkozásért, rongálásért teljes körű anyagi felelősséggel tartoznak.
 6. Mindenki köteles megtenni a minden tőle elvárhatót, a saját és mások életének, testi épségének, valamint a Vármúzeum épületeinek, berendezéseinek és eszközeinek védelme, illetve veszélyeztetésének elkerülése érdekében. A Vármúzeum nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben okozott károkért, amennyiben azok a Látogatók felelőtlen magatartásából erednek.
 7. Kerekes székes vendégeink számára a vár északi kapuját ajánljuk bejáratként.
 8. Kérjük, hogy a biztonságuk érdekében fokozott figyelemmel közlekedjenek, különös tekintettel az alábbi szabályokra:
 • Az elkerített területekre illetékteleneknek bemenni veszélyes ezért szigorúan tilos!
 • A Vármúzeum területén kihelyezésre kerülő figyelmeztető és rendelkező biztonsági jelzéseket minden esetben vegyék figyelembe!
 • Az építési területeken az előírt védőfelszerelések használata kötelező!
 • Várfalra, ágyúkra, kiállítási tárgyakra felmászni életveszélyes, ezért tilos!
 • Kérjük fokozottan ügyeljenek az esetlegesen megnövekedett gépjárműforgalomra!
 • A terület botlás-, illetőleg csúszásveszélyes lehet, ezért fokozott óvatossággal közlekedjenek! Javasolt a zárt, a bokát is tartó, lehetőleg csúszásmentes cipő használata, a nyitott és a lábat nem tartó, instabil cipők (pl. papucs, magas sarkú cipő stb.) nem javasoltak.
 1. A látogató köteles a Vármúzeum helyiségeit és külső tereit rendeltetésüknek megfelelően használni és a környezetet rendben tartani, továbbá óvni és az előírásoknak megfelelően kezelni a múzeumban található eszközöket, berendezéseket.
 2. A Vármúzeum területére bármilyen veszélyes, sérülést okozó tárgyat bevinni tilos!
 3. A Vármúzeum területére drónt, robotrepülőgépet és más, a többi látogatót veszélyeztető és zavaró eszközt, tárgyat bevinni és használni tilos.
 4. A Vármúzeum területén tilos a dohányzás! Dohányozni csak a kijelölt helyen szabad!
 5. Rendkívüli esemény (pl. természeti katasztrófa, tűz, bombariadó, stb) esetén a Látogató köteles pontosan betartani a Vármúzeum dolgozóinak utasításait, valamint az intézmény menekítési tervében szereplő előírások szerint viselkedni. (A menekítési tervet a pénztárakban és a Fegyveres Biztonsági Őröknél tekintheti meg.)
 6. A Vármúzeum a területén elhagyott értéktárgyakért nem vállal felelősséget.
 7. Felhívjuk kedves látogatóink figyelmét, hogy a Vármúzeum parkolóját csak érvényes behajtási engedéllyel rendelkezők használhatják korlátozott számban. A Vármúzeum egyéb más területére gépkocsival, járművel behajtani, a területen parkolni, megállni csak külön engedéllyel szabad!
 8. A Vármúzeum területére kutyát behozni csak pórázon lehet, a kutya piszkát annak gazdája köteles feltakarítani. Kutyát, egyéb állatot a kiállításokba bevinni tilos.
 9. A Vármúzeum kiállításaiba ételt, italt bevinni, fogyasztani tilos.
 10. A Vármúzeum egész területén kizárólag a Vármúzeum írásbeli engedélye alapján végezhető a múzeum rendeltetésén túlmutató tevékenység, illetve üzleti célú tevékenység.
 11. A Vármúzeum területén készült – nem magán célú – fénykép és filmfelvétel készítése engedély köteles, mely engedélyt kizárólag a Vármúzeum igazgatója – előzetes bejelentés alapján – írásban adhat.
 12. Jegyet nem áll módunkban visszaváltani, csak elmaradt rendezvény esetén.

Rendezvény elmaradása esetén a jegyvisszaváltás a következők szerint történik:

 • A Vármúzeum saját szervezésű rendezvényének elmaradása esetén a megváltott jegyek az elmaradó rendezvény időpontjától számított 30 napos jogvesztő határidőn belül válthatóak vissza, kizárólag a Vármúzeum jegypénztáraiban.
 • A nem a Vármúzeum által szervezett (befogadott) rendezvények elmaradása esetén a jegyvisszaváltás lehetőségéről a rendezvény szervezőjétől kaphat felvilágosítást.
 • Az elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott belépőjegyek pótlására, visszaváltására nincs lehetőség.
 1. A rendezvényeket mindenki saját felelősségére látogathatja.
 2. A rendezvény szervezője fenntartja az időpont-, helyszín- és szereplőváltozás, valamint a lemondás jogát.
 3. A rendezvények idején az előadásokról film- és képfelvételek készülnek. Amennyiben ezek valamelyikén Ön is feltűnik, látható, vagy felismerhető, abban az esetben semmilyen követeléssel nem léphet fel, sem a felvételek készítőivel, sem a rendezőkkel szemben.

 

A Vármúzeum vezetésének ezen intézkedései a vendégekre nézve kötelező érvényűek.

 

A fentiek a Házirend szabályai. Az a Látogató, aki a jelen házirendet megsérti, figyelmeztetés után meghatározott időre vagy véglegesen kitiltható a Vármúzeum területéről, és ellene hatósági eljárás is indítható. A Házirend megszegéséből fakadó károkért a megszegő, vagy a megszegő személyért felelős személy felel. Amennyiben a Házirend megszegése egyben jogszabálysértést is jelent, a megszegő, vagy a megszegő személyért felelős személy viseli a jogszabályi felelősséget, és őt terhelik az esetleges jogszabályi szankciók.

 

A Házirend betartása közös érdekünk, ehhez kérjük Tisztelt Vendégeink segítségét.

Együttműködésüket előre is köszönjük!