Történeti gyűjtemény

A történeti gyűjteményben a 16. századtól napjainkig őrizzük és gyűjtjük az írásos és tárgyi történelmi emlékeket, amelyek Heves megye történelmére, Eger helytörténetére, a lakosság életmódjára vonatkoznak.

A történeti gyűjtemény főbb gyűjteménycsoportokra és több gyűjteményi egységre tagolódik.

A Történeti tárgyi gyűjteményben megjelenik a jelvény, érem és kisplasztika; az ipari életmóddal kapcsolatos tárgyi emlékek; a papír alapú numizmatikai gyűjtemény, melyben 1848-49-es, 1944-45-ös szükségpénz ritkaságok, továbbá részjegyek, sorsjegyek, részvények is megtalálhatóak.

Fegyvergyűjteményünk azért jött létre, hogy Heves megye és Eger hadtörténeti eseményeinek (végvári harcok, Rákóczi szabadságharc, az 1848-49-es szabadságharc, I. és II. világháború területünk zajló eseményeinek) emlékeit gyűjtse és rendszerezze. Kiemelkedő darabja a Mesterházy István, Heves vármegye nemzetőr őrnagyának díszkardja, amely egy finom megmunkálású, damaszkolt acélból készült tiszti pallos. Tulajdonosának az 1848/49-es szabadságharcban játszott szerepe miatt a magyar hadtörténelem kiemelkedő relikviájának számít.

 

 

Történeti dokumentum gyűjteményünk az archivált jellegű iratanyagot öleli fel. Ebbe tartozik a történeti fotógyűjtemény, mely több ezer fekete-fehér és színes fotó-pozitívokból, valamint több száz fekete-fehér üvegnegatívból és színes diafelvételből áll.

Történet-földrajzi képeslap gyűjteményünkben Heves megyei településekről és Egerről, valamint a történeti Magyarország területeiről készült képeslapokat találhatunk.

plakát-röplap gyűjteményben 1919-es, 1944-45-ös, 1956-os és színházi plakátokat őrzünk. Nyomdai köteles nyomtatványok gyűjtése – reklámújságok, szóróanyagok – is munkánk része.

Történeti adattárunkban kéziratokat, térképeket, rajzokat, iratmásolatokat, dolgozatokat, kiállítások forgatókönyveit, sajtóadattárunkban szórványsajtó és nyomdai köteles sajtótermékeket gyűjtünk.