„Kossuth-bankók” a Dobó István Vármúzeum gyűjteményében

1848–49 folyamán, Magyarországon önálló papírpénz-kibocsátásra került sor, mely pénzeket az utókor a „Kossuth-bankó” néven ismeri. Ebben az írásban, március 15. alkalmából, az 1848–49-es időszak pénzeinek történetét tekintjük át.

1848-ra már általános volt a papírpénz használata a Habsburg Monarchia minden területén, így Magyarországon is. Az állam hivatalos fizetőeszköze 1753-tól az ezüst alapú konvenciós, vagy pengő forint volt, melyet 1857-ig használtak. Az uralkodók közül először Mária Terézia bocsátott ki papírpénzt 1762-ben, ez volt az úgynevezett bankócédula. Ezt ugyan nem volt kötelező mindenhol elfogadni, de a monarchia valamennyi adó-, kamarai és bankpénztáránál lehetett használni. Mivel ezüstre szabadon átváltható volt, a kényelem miatt előszeretettel használták.

Az állam azonban, elsősorban a hadikiadások fedezési kényszere miatt, a 18. század végétől egyre gyakrabban nyúlt a fedezetlen papírpénz kibocsátásának eszközéhez. Ennek hatására rohamosan nőtt a papírpénz mennyisége, ami annak elértéktelenedéséhez, inflációhoz vezetett. A fedezetlen kibocsátás ezzel együtt párhuzamos értékrendszer kialakulását is eredményezte, hiszen más volt egy termék ára ezüstpénzben és más az elméletileg azonos névértékű papírpénzben. A Monarchia kormányzata 1811-ben és 1816-ban jelentősen leértékelte a papírpénzt, és kialakította az ezüst és a papírpénz stabil arányát. A pénzkibocsátás jogát pedig az Osztrák Nemzeti Bank (nevében állami, de valójában magán hitelintézet) kapta meg 1817-ben. Gyakorlatilag ez az intézmény volt 1918-ig a Monarchia nemzeti bankja.

Ilyen előzmények után a reformkorban a magyar ellenzéki politikusok egyik fontos követelése volt a nemzeti bank és az önálló magyar pénzrendszer megteremtése, ami a 12 pont követelései közé is bekerült. A kor politikusai ugyanis kulcsfontosságúnak tartották az Ausztriától való pénzügyi függetlenség megteremtését, hiszen ennek segítségével látták alátámaszthatónak a Monarchián belüli magyar függetlenséget és gazdasági egyenjogúsítást. Az 1848-as törvények megteremtették ugyan az önálló magyar pénzügyminisztériumot, azonban a nemzeti bank felállítására nem kerülhetett sor.

A Batthány-kormánynak azonban sürgősen pénzre volt szüksége, amit először úgy próbáltak megszerezni, hogy a lakosságot igyekeztek arra rávenni, hogy a fedezettel rendelkező osztrák értékű papírforintokat váltsák át a kormány által kibocsájtott pénzjegyekre. Ezzel mintegy állampapírokat vásároljanak. A kormány pedig ezt a pénzt akarta átváltani az Osztrák Nemzeti Bankban valódi ezüstpénzre. Erre azonban az Osztrák Nemzeti Bank kevés hajlandóságot mutatott. Emiatt egy kényszermegoldáshoz kellett folyamodni. A minisztérium 1848. június 17-én egyezményt kötött a Pesti Magyar Kereskedelmi Bankkal, melyben a Bank vállalta, hogy 5 millió forint arany és ezüst ellenében kibocsát 12,5 millió forint értékben bankjegyet. A pénz előállításának a feladatát az állam vállalta magára. Legnagyobb szükség az 1 és 2 forintos címletű aprópénzre volt, ugyanis a hétköznapi életben azt használták leginkább. A pénzkibocsátásra az uralkodó és az osztrák minisztérium egyetértésével került sor. Először a 2 forintosok kerültek forgalomba 1848. augusztus 14-én. Az 1 forintosokat csupán októberben kezdték előállítani.

Kétforintos bankjegy a Dobó István Vármúzeum gyűjteményéből, az úgynevezett „Vöröshasú”

 

Az osztrák és a magyar kormány közötti feszültség növekedésével a pénzkibocsátás új korszaka kezdődött. A magyar országgyűlés ugyanis 1848. július 11-én a hadseregfejlesztés költségeire megszavazatott 42 millió forintnyi hitelt, melynek fedezetéül szolgáló pénz kibocsátására már nem sikerült uralkodói jóváhagyást szerezni. Sőt, augusztus végén már többek között az önálló magyar pénzügyminisztérium megszüntetését is követelték Bécsben. Az osztrák kormány, valamint az uralkodó és a magyar kormány közötti vita oda vezetett, hogy a Batthyány-kormány szeptember 11-én benyújtotta a lemondását. Szeptember 12-én ugyan újra gróf Batthyány Lajos kapott miniszterelnöki megbízást, de a szakítás már elkerülhetetlen volt. Szeptember 16-án Batthyány Lajos miniszterelnök uralkodói szentesítés nélkül elrendelte a július 11-én megszavazott hadsereg felállítását és a fedezetül szolgáló pénz kibocsátását. Ezt követően 5 forintos címleteket kezdtek el megjelentetni, majd október 22-én napvilágot látott a 100 forintos címletről intézkedő rendelet.

 

Százforintos bankjegy a Dobó István Vármúzeum gyűjteményéből

 

Pénzként használták még az 50 és 100 forintos kincstári kamatos utalványokat, melyeket 5% kamat mellett 3, 6 és 12 hónap lejáratra állítottak ki. Ezeket nemesfém és osztrák bankjegyek felvásárlására szánták. A fémre a saját kibocsátású bankjegyek fedezetének megteremtéséhez, az osztrák bankjegyekre pedig a külfölddel folytatott kereskedelemben volt szükség. Hiszen a magyar kormány által előállított bankjegyek, melyeket Kossuth-bankóknak is nevezünk, nem voltak konvertibilisek, így csak az országon belül lehetett azokat használni.

1848 végén tehát fedezettel rendelkező 1 és 2 forintosok, valamint fedezetlen 5 és 100 forintosok, valamint szintén fedezetlen 50 és 100 forintos kincstári utalványok voltak forgalomban, melyek mellett természetesen használták az osztrák papírpénzeket is.

 

Tízforintos bankjegy a Dobó István Vármúzeum gyűjteményéből

 

Rendkívüli esetben sor kerülhetett még szükségpénzek kiadására. Erre példa az Egerben nyomtatott szükségpénz.