AgriAnno

Felhívás az egykori és jelenlegi egri lakosok számára! Várunk minden Egerrel kapcsolatos, 1900 és 1990 között keletkezett, a hétköznapi élet bármely vonatkozását érintő (politika, kultúra, család, egyházak, iskola, munka, építészet, ünnepségek, szórakozás, ) írásos és tárgyi emléket (fotók, filmfelvételek, tárgyi emlékek, hivatalos iratok, naplók, levelek, személyes feljegyzések stb.), vagy az 1900 és 1990 közötti időszakra vonatkozó visszaemlékezést, érdekes vagy jellemző élethelyzetet, eseményt megörökítő történetet.

Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Eger várostörténeti kutatócsoportja, a Tittel Pál Könyvtárral együttműködve, a Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltára, a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár és a Dobó István Vármúzeum közösen hozta létre az AgriAnno programot, melynek célja Eger város 20. századi történetének összefoglalása. A tudományos kutatások koordinálása mellett különösen fontosnak tartjuk a tudományos ismeretterjesztést is. Lehetséges partnerként tekintünk korosztálytól függetlenül minden egykori és jelenlegi egri lakosra, hogy városunk 20. századi történetét mélységeiben feltárjuk. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy e munkában minden egyéni ismeret, közösségi emlék és élmény megtalálja a maga helyét.

Egyéni történeteinkkel formálhatjuk a közösség emlékezetét! Írjuk együtt Eger 20. századi történetét!

 

A beérkező anyagokat az AgriAnno program munkatársai digitalizálják és archiválják, felhasználásuk módjáról (kutathatóság, publikálhatóság) a tulajdonos rendelkezhet. Az eredeti dokumentumok, emlékek a tulajdonosoknál maradhatnak, de a közgyűjtemények szívesen fogadják az ajándékozásra szánt anyagokat is. A felajánlott dokumentumok, tárgyak másolatai egy önálló, a programhoz kapcsolódó adatbázisban fognak tudományos, kutatási és ismeretterjesztési célokat szolgálni. A közgyűjteményeknek felajánlott eredeti dokumentumok, tárgyak a gyűjtőkörüknek megfelelő múzeumi, levéltári gyűjteményt fogják gyarapítani.

 

A felajánlott anyagokat az alábbi gyűjtőpontra várjuk:

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger, Eszterházy tér 1.

Tittel Pál Könyvtár, 113. terem

Oszlánczi Mónika

hétfő – péntek 10.00-16.00 óráig

 

A már korábban írásba foglalt visszaemlékezéseket, történeteket és a már digitalizált emlékeket az agrianno@gmail.com e-mail címre is küldhetik.

Kövessék nyomon közös munkánkat ide kattintva! 

 

Kérjük az aktuális járványügyi előírások maradéktalan betartását!