1849 M Augustin gyutacsos puska vágó szuronnyal

M 1849 Augustin rifle with sword bayonet

1842 M Enfield csappantyús puska szuronnyal

English M 1842 Enfield percussion rifle with bayonet

1867 M Werndl gerendelyzáras puska szuronnyal

M 1867 Werndl rotating drum action rifle with bayonet

Mesterházy István (1811–1854) nemzetőr őrnagy pallosa

Broadsword of István Mesterházy (1811–1854), major of the Hungarian Defence Forces