Interreg, Szlovákia-Magyarország

2021. 05. 25.

Interreg, Szlovákia-Magyarország, FMP-E/1901/ regisztrációs számú projekt

Régmúlt idők ruháinak titkai

 

Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország határon átnyúló együttműködési program keretében a tőketerebesi Dél-zempléni Múzeum és Közművelődési Központ partnerével, az egri Dobó István Vármúzeummal közösen pályázott a ”Régmúlt idők ruháinak titkai” című projekt megvalósítására. A pályázat sikeres volt, a projekttel való munka megkezdéséhez szükséges dokumentumok és szerződések aláírásra kerültek. 

A projekt célja, hogy szoros együttműködést alakítson ki a terebesi Dél-Zempléni Közművelődési Központ, valamint az egri Dobó István Vármúzeum között, bővítve a múzeumpedagógiai és oktatási tevékenységet.

A projektmunka alapja egy a Dobóruszka község templomából előkerült régészeti leletegyüttes. A község volt valaha Dobó István egri várkapitány birtokainak egyik központja. Vélhetőleg az itteni templom szolgált a család temetkezési helyéül. A sírok feltárásakor ritka leletnek számító textil maradványok, nemesfém alapú paszományok kerültek elő. Mivel az ilyen jellegű leletek a textilanyagok pusztulása miatt igen ritkák, vizsgálatuk és elemzésük számos fontos tudományos eredménnyel gazdagíthatja ismereteinket a 16. század öltözködési és viselet kultúrájáról. A projekt célja a leletek szakmai, tudományos elemzése, elektromikroszkópos vizsgálata, az anyagmaradványok analízise és a készítés technikájának rekonstrukciója.

A kutatás eredményeit, valamint a leletek és a korabeli analógiák alapján elkészített két női viseletet textilkutatást a tervek szerint mindkét intézményben egy-egy kiállításon mutatnánk be. Először Egerben, majd Terebesen, ahol a Dobó István családi ékszerei című kiállítás folytatásaként állandó kiállításként épül meg. A kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozások a 12-19 éves korosztályt szólítják meg.

A projekt eredményeiből a korral foglalkozó szakmai csoportok is értesülnek, mert az elemzésekről szakmai jelentés készül, illetve egy kétnyelvű tanulmány mutatja be a régió 16. századi nemességének öltözködési jellegzetességeit. A munkák mindkét intézményben elérhetőek lesznek. Reméljük, hogy a szakmai munka eredményeként további együttműködési elképzelések is felmerülnek.

A projekt fejlesztésekor mindkét múzeum egyformán aktív volt. Három személyes találkozót zajlott le. A partnerek folyamatosan kapcsolatban álltak egymással, a projektfeladatok előkészítésében és végrehajtásában megosztották a tevékenységeket és a feladatokat. A végrehajtás során a személyes találkozók a világjárvány miatt már jóval nehézkesebbek. Ezért online találkozók formájában is keressük a szorosabb együttműködés lehetőségeit és módjait. Mindenképpen megvalósítandónak tartjuk azt a szakmai találkozót, amit a terebesi és egri muzeológusok a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem laboratóriumaiba terveznek, ahol a töredékek elektromikroszkópos vizsgálata megkezdődött. Annak érdekében, hogy a nyilvánosság is értesüljön a háttérmunkálatokról, a rekonstrukcióról egy rövidfilm készül, amely a kiállításon is látható lesz. A szakmai közönség és a média számára találkozókat tervezünk, egyet Kassán és egyet Budapesten, hogy megismerhessék az elemzések eredményeit és magát a projektet. 

A nagyközönség számára az egri Dobó István Vármúzeumban, illetve Terebesen a Kulturális Központban tervezünk egy-egy szélesebb körű nyilvános rendezvényt, ahol a partnerek bemutatkoznak, illetve számot adunk a projekt eredményeiről.

A projekt teljes költségvetése 52 253,42 EUR, amelyből 29 252,35 EUR a Dél-Zempléni Múzeum és Kulturális Központ tevékenységének költségvetése, 23 001,07 EUR pedig Dobó István Vármúzeum költségvetése.

Bár a pándémiás időszak kihívásai hatással lehetnek néhány tevékenységre – különösen a nyilvánosságot érintő rendezvényekre – reméljük és azon dolgozunk, hogy a projekt mindannyiunk – partnerek, alapítók, látogatók és a szakmai közönség – számára sikeres legyen.

"E cikk tartalmának nem kell tükröznie az Európai Unió hivatalos álláspontját."