Tudományos fokozatszerzés

Sikeresen doktorált a Dobó István Vármúzeum két munkatársa

A Dobó István Vármúzeum lehetőségeihez mérten támogatja, és minden esetben ösztönzi munkavállalóit tudásuk gyarapítására, módszertani repertoárjuk folyamatos bővítésére. Kutatásaik elmélyítése, eredményeik folyamatos publikálása fontos feladata a muzeológus, régész, restaurátor kollégáknak egyaránt. 

A közelmúltban két munkatársunk is tudományos fokozatot szerzett, sikeresen védte meg doktori disszertációját. Kutatási témáik szervesen összefüggnek múzeumi munkájukkal. 

 

Vadné Bognár Katalin, a Régészeti osztály munkatársa 2022. március 25-én doktorált sikeresen az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen. Témája A késő avar kori sárga kerámia volt. Munkáját a bizottság Summa cum laude minősítéssel értékelte.

 

Ringert Csaba igazgató doktori értekezésének nyilvános vitájára 2022. április 1-jén került sor az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájában. Témaként egy gyakorlati szempontból is nagyon aktuális területet választott, reflektálva a pandémia okozta megváltozott kultúrafogyasztási, múzeumlátogatási szokásokra. A digitális múzeumpedagógia modelljének szintézise című disszertációját Summa cum laude minősítéssel védte meg.  A bíráló bizottság értékelésében elmondta: a kidolgozott modell alkalmazásával színesíthető, bővíthető, a kor kihívásaihoz igazítható a múzeumpedagógiai képzés.