Pulszky-díjat kapott munkatársunk

2021. 01. 14.

Múzeumunk munkatársa, Mlakár Zsófia történész főmuzeológus szeptember 3-án vehette át a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület által alapított Pulszky Károly díjat a Petőfi Irodalmi Múzeumban tartott éves közgyűlésen.

E szakmai elismerést 2004-ben alapították és a 40 évet be nem töltött muzeológusok, restaurátorok vagy közművelődési szakemberek kaphatják a múzeumi munkatársak vagy közösségek felterjesztése alapján, melyről végül az egyesület választmánya dönt.

A díjátadóról bővebben itt olvashat!

 

Mlakár Zsófia a Miskolci Egyetemen végezte tanulmányait a történelem tanári szak mellett muzeológia szakirányon. 2005-ben I. helyezést ért el az OTDK-n, és két alkalommal Köztársasági Ösztöndíjban is részesült. Tanulmányait PhD-hallgatóként 2009-ig folytatta. Miskolcon a Fráter György Katolikus Gimnáziumban történelemtanárként dolgozott, majd 2014-től négy évig volt a Herman Ottó Múzeumban történész és a Papszer kiállítóépület vezetője. 2018-tól az egri Dobó István Vármúzeum munkatársa, gyűjteményi és állományvédelmi osztályvezető.

Korábbi tanári tapasztalatai alapján a miskolci múzeumban töltött évei alatt kiemelkedően eredményes volt az időszaki kiállítások rendezése, és azok múzeumpedagógiai hasznosítása terén. Számos pályázat támogatásával tudott új programkínálatot kialakítani. Kiemelhető a hátrányos helyzetű roma gyerekek számára szervezett projektje, a közösségi szolgálatos diákokkal megvalósított programja, a rudabányai Bányászattörténeti Múzeummal közös mintaprojektje vagy a reformáció 500. évfordulójára rendezett kiállítás. Történészi, kiállítás-rendezői munkáját az egri múzeumban nagy szakértelemmel és lelkesedéssel tovább folytatta. Történészként kutatómunkája során több publikációja, konferencia-előadása mellett kiadványok szerkesztésében is részt vesz rendszeresen. 2008-tól a Miskolci Egyetem történész folyóirata, a Gesta szerkesztőbizottsági tagja. Több alkalommal részesült tudományos kutatói ösztöndíjban, Pozsonyban, Bécsben, Nagyszombatban is kutatott. Szakmai szervezetekben is aktív, az MTA Miskolci Területi Bizottsága Történeti Munkabizottsága (2014), a Magyar Múzeumi Történész Társulat (2016) valamint a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület (2018) tagja.