Nyertes pályázatok, új tárlatok

A napokban több, előzetesen beadott pályázatunk részesült pozitív elbírálásban, így a jövőben megújulhat az egri vár történetét bemutató állandó kiállításunk, valamint több időszaki tárlat megrendezésére is lehetőségünk nyílik:

„Érzelmek hullámhosszán”

Petőfi Sándor költői világa és a romantika festészete Magyarországon (1820–1870) című kiállítás

A kiállításhoz a Petőfi 200 – Petőfi Sándor és kora évforduló kapacsán kiírt pályázaton elnyert támogatás összege: 25 000 000 Ft

 

„Szeptember végén…”

A Dobó István Vármúzeum reprezentatív kiállítást tervez a Petőfi évforduló alkalmából.

Kiállítás címe: Érzelmek hullámhosszán – Petőfi Sándor költői világa és a romantika festészete Magyarországon (1820–1870)

Kiállításunk mottójául Petőfi 1844 februárjában Egerben írt versének részletét választottuk: „S hogyha földobnám az égre / Szívemet, / Melegítné a világot / Nap helyett.” 

Petőfi korának egyik legfontosabb művészeti irányzata a romantika volt. Képzőművészeti gyűjteményünk jeles darabjaiból, valamint a Magyar Nemzeti Galériából kölcsönzött képekből összeállított tárlatunk a magyarországi romantikus festészet fő irányzatait kívánja bemutatni.

A romantika az érzelmek kifejezése révén a magyar festészet minden műfajára hatott. Részben újakat hozott létre, mint például a népéletkép, az orientalizmus, vagy a katasztrófaképek, részben pedig érzelmekkel gazdagította a régebbi műfajokat, mint a portré, polgári életkép, tájkép, vagy az allegória.

A korszak legjelesebb alkotói közül kiállításunkon olyan ismert alkotók munkái kapnak helyet, mint Kisfaludy Károly, id. Markó Károly, Barabás Miklós, Székely Bertalan, Madarász Viktor, Benczúr Gyula, Ligeti Antal, de megjelenik Munkácsy Mihály és Szinyei Merse Pál is.

A kiállítás kurátorai: Dr. Bakó Zsuzsanna (MNG nyugalmazott osztályvezetője) és H. Szilasi Ágota (DIV) művészettörténészek. A kiállításhoz kapcsolódó irodalmi szálat Dr. Kusper Juditnak, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem docensének segítségével állítjuk össze.

 

A kiállítás tervezett nyitása 2022 októberében, a Ziffer Sándor Galériában.

 


 

 

Vár állott, most…”

Az egri vár története a püspökség alapításától a Rákóczi-szabadságharcig, majd a Nemzeti Emlékhelyig című állandó kiállítás újjárendezése a Dobó István Vármúzeumban

A Magyar Géniusz Program Ideiglenes Kollégiuma

Állandó kiállítás előkészítése, létrehozása, teljes körű felújítása 

Pályázati támogatás: 100 000 000 Ft

                                                                                               

A Dobó István Vármúzeum 1958-ban költözött az egri vár falai közé. Ettől kezdve sorsa összefonódott a vár évezredes múltjával és jövőjének alakításával.

1963-ban fejeződtek be azok a helyreállítási munkák, melyek során megújult az 1470-es években épült egykori püspöki palota. Az egri vár egyetlen megmaradt középkori eredetű épületében 1965. március 15-én nyílt meg a vár történetét bemutató első állandó kiállítás. A kiállítási funkció a későbbiekben is meghatározta a palota szerepét. Falai között szinte évtizedenként újultak meg az állandó kiállítások. Így történt ez 1973-ban, 1981-ben, és 2001-ben is. 

A 2001-es kiállítás megnyitása óta eltelt két évtized olyan nagy tömegű történeti és régészeti eredménnyel gazdagította ismereteinket, hogy ismét aktuálissá vált állandó kiállításunk újrarendezése. Ehhez az alapot a Magyar Géniusz Programban elnyert támogatás teremtette meg. 

A tervezett új kiállítás nem csupán új tárgyakkal, hanem új, a kor követelményeihez igazodó látvány- és kiállítástechnikai elemekkel, de mindenek előtt új digitális megoldásokkal tárja a látogató elé az elmúlt évtizedek kutatási eredményeit. 

A bemutatandó ismeretanyagban az 1552-es hősi védelem mellett, kiemelt hangsúlyt kap majd az egri püspöki székhely gazdasági, kulturális szerepének ismertetése, de részletesen kitérünk majd az oszmán megszállás éveire, és a vár utolsó, a Rákóczi szabadságharc alatt lezajló ostromaira is. 

Az új kiállítás az európai történelem összefüggés-rendszerébe ágyazva mutatja be az egri vár egyházi, kulturális, vallási, művészeti, katonai, életmód-történeti tekintetben fontos eseményeit. De a vár életét meghatározó főpapok, majd katonák sorsán át a kor társadalmi-szellemi közegét is alkalma lesz megismernie a látogatónak.

A palota kilenc terme a következő tematika szerint halad végig a vár történetén:

  1. Az egyházi központ kialakulása (11–12. század)
  2. 2. Vár és székesegyház (13–14. század)
  3. 3. A püspöki rezidencia (15—16. század)
  4. 4. Végvári harcok és az 1552-es ostrom
  5. 5. Két hatalmasság között – a vár felújítása és a reformáció megjelenése (16–17. század)
  6. 6. Az 1596-os ostrom
  7. 7. A török erősség (17. század)
  8. 8. A vár története a visszafoglalástól napjainkig (18–20. század)
  9. 9. Az egri vár kultusza

A kiállítás tervezett nyitása 2023 év vége, összhangban a Modern Városok Programmal.

 


 

A Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége

MAGYAR GÉNIUSZ VÁNDORKIÁLLÍTÁS

A vidéki múzeumok értékei – a vidék értékei a múzeumokban

Pályázati támogatás: 10 000 000 Ft

 

A Dobó István Vármúzeum, mint a leglátogatottabb vidéki múzeum, abban a megtiszteltetésben részesült, hogy a magyar vidéki muzeológia kiemelkedő kincseit felvonultató vándorkiállítás egyik helyszínévé választották. 

Látványos, valódi látogatói érdeklődést felkeltő kiállítás érkezik majd Egerbe, ami komplex élményt kínál a különböző tudományterületekről, és korszakokból összegyűjtött tárgyak felvonultatásával.

A kiállítás célja a magyar kultúrát, a Magyar Géniuszt bemutató, a nemzeti identitást erősítő élmény megteremtése, valamint annak tudatosítása, hogy a magyar kultúra milyen jelentős értékeit őrzik a vidéki múzeumok.

A Dobó István Vármúzeumból az 1600-as években készült aranyozott ezüst török kupa kerül kiállításba, mely az 1929-es vári ásatások alkalmával került elő a Gerely-bástya tömedék anyagából. Másik tárgyunk Gárdonyi Géza titkosírással vezetett mesterfüzeteinek egyike.

A kiállítás a Ziffer Sándor Galériában nyílik 2023 nyarán.

 


 

NKA Magyar Géniusz Program Ideiglenes Kollégiuma felhívásán elnyert kutatási pályázat

A falak ereje nem a kőben van... Gárdonyi Géza és az Egri Csillagok 

Pályázati támogatás: 8 000 000 Ft

 

Gárdonyi legjelentősebb, leghíresebb regénye az Egri csillagok, amelyet az Új NAT is nevesít kötelező olvasmányként. Az Egri csillagok című regény oktatása nem kis kihívást jelent a pedagógusoknak. Szükség van arra, hogy segítséget nyújtsunk látogatóinknak és a tanároknak abban, hogy helyesen értelmezzék az írói életművet, újragondolják ismereteiket. Ahhoz azonban, hogy ezt megtehessék, a múzeumnak új és modern szempontok szerint kell értelmezni és megfogalmazni az életmű üzeneteit.

Ehhez először tisztázni kell a regénnyel kapcsolatban számos pontatlanságot, sokkal részletesebb és mélyebb kutatásokat kell végezni, izgalmasabb, színesebb módon kell nyilvánossá tenni a Dobó István Vármúzeum Gárdonyi-gyűjteményét, a Gárdonyival kapcsolatos ismereteket. 

A projekt erre az útra kíván rálépni és bemutatni a Nagy Könyvet, Magyarország legolvasottabb regényét. A két évig tartó kutatási program során számítógépes elemzéseket végzünk az egyes kiadások szövegváltozatain. Elkészül a regény magyar és idegen nyelvű kiadásainak bibliográfiája. Irodalomtörténeti kutatások zajlanak a regény megszületésének körülményiről, Gárdonyi írói módszereiről, történelemszemléletéről, a könyv fogadtatásáról és utóéletéről. Emellett módszertani kutatások zajlanak a regény oktatási célú felhasználásának elősegítéséről.