Megnyílt a Lenkey – ház, a Szabadság Háza

Lenkey János szülőházának felújítása, és a benne kialakításra kerülő kiállítás régóta várt, méltó emléket állít Eger híres szülöttének.

Az esemény jelentőségét emeli, hogy 2023–24-ben ünnepeljük a magyar forradalom és szabadságharc 175. évfordulóját, 2025. februárjában pedig Lenkey János halálának 175. évfordulójára emlékezünk. A kiállítás mindenek előtt Lenkey János pályájának állít emléket, történeti és irodalmi vonatkozások segítségével. Emellett azonban helyet kapnak bátyjához, Lenkey Károly ezredeshez és más, az 1848-49-es forradalomban és szabadságharcban részt vett neves egri személyiségekhez köthető relikviák másolatai is.
A Dobó István Vármúzeumban őrzött emlékek mellett a kiállításban szereplő tárgyi és dokumentációs anyagot az ország több múzeumából, levéltárából, illetve az Aradi Ereklyemúzeum gyűjteményéből válogattuk össze. A tárlat egyik fő célcsoportja a különböző korú iskoláscsoportok, akik számára játékos, interaktív elemek és a kézzelfogható műtárgymásolatok, felpróbálható ruharekonstrukciók teszik élménnyé a múzeumlátogatást.
2024 március 1-jén a Városházán tartott ünnepségen résztvevők megismerhették a tábornok életét, máig élő örökségét.
A felszólalók örömüket fejezeték ki, hogy a nagyszabású, teljes körű rekonstrukció megvalósulhatott, és a felújítást követően egy színvonalas kiállítás állít emléket Lenkey Jánosnak. A tábornok nevét viselő iskola tanulói színvonalas, verssekkel, dalokkal néptánccal tarkított műsorral örvendeztették meg az ünneplőket.

 

„A Lenkey Tábornok szülőházának felújítása, örökségének megőrzése” című, TOP-6.1.4-15-EG1-2022-00002 azonosítójú projekt 475.20 millió Ft -ból, az Európai Unió 100%-os, vissza nem térítendő támogatásával valósul meg.
Lenkey János 1807. szeptember 7-én Egerben született az 1848–49-es forradalom és szabadságharc egyik legtragikusabb sorsú tábornoka. Osztrák katonaiskolákban eltöltött hosszú évek után előbb a 33. gyalogezredben, majd a 6. Württemberg huszárezrednél teljesített szolgálatot, 1845-től, mint századparancsok. 1848-ban a márciusi események híre Galíciában érte az ezredüket, ahonnan a forradalom hívó szavára májusban szökött haza századával, tettükkel példát mutatva más külföldön állomásozó magyar ezredek számára. Ezt követően a Délvidéki harcokban majd Komárom ostrománál tüntette ki magát. Kossuth Lajos 1849. márciusában nevezte ki tábornokká. A világosi fegyverletételt követően a többi aradi vértanúval együtt hadbíróság elé állították, a kivégzést csupán megbomlott elméje miatt kerülte el. 1850 februárjában halt meg az aradi várbörtönben. Hamvait 1936-ban hozták haza szülővárosába, és temették el ünnepélyes keretek között bátyja és édesanyja mellé az egri Kisasszony temetőbe.
A Lenkey- ház, a Szabadság háza 2024.03.01-től nyitja meg kapuit a nagyközönség előtt.
Bővebb információ: www.szabadsaghaz.hu oldalon olvasható!