Magyar Minta - Holló Valéria - Új kiállítás nyílik a Dobó István Vármúzeumban

2022. 04. 07.

Megnyílt Magyar Minta - Holló Valéria című néprajzi kiállításunk az Egri vár képtár épületében!

Szegedy-Maszák Györgyné Holló Valéria a két világháború közötti időszakban néprajzi magángyűjteményt hozott létre, melyhez az egész Kárpát-medence területén gyűjtött népművészeti tárgyakat. A kollekció 1940-es években az ország első öt legjelentősebb néprajzi gyűjteménye között szerepelt, több esetben Néprajzi Múzeum is tőle kölcsönzött kiállítási tárgyakat.

1930-ban Magyar népművészeti műtermet nyitott, az eredeti paraszti használatból kikerült tárgyak mellett jeles népművészektől, háziiparosoktól is vásárolt. Ő maga is alkotó iparművész volt, hímzésekkel, szövött textilekkel kiállításokon szerepelt. Az eredeti népviseleteket divatbemutatókon is felvonultatta, színészek, néptáncosok számára kölcsönözte a kevésbé ritka darabokat.

Férje, Szegedy-Maszák György kezdettől támogatta, a tárgyak rendszerezését ő végezte el. 1942-ben közösen rendezték meg az Iparművészeti Múzeumban a Matyó és keleti palóc kiállításukat. A házaspár tervei között szerepelt egy néprajzi múzeum alapítása - Egerben, a Buttler-házban szerették volna kiállítani a gazdag népművészeti kollekciót.

Terveiket a történelmi események keresztülhúzták, a második világháború alatt az anyag egy része megsemmisült, majd a gyűjteményt 1950-ben államosították. Holló Valéria évekig alkalmi munkákból élt. 1957-ben Erdei Ferenc közbenjárására rehabilitálták, a Hiszöv üzletében eladó volt, majd a Népi Iparművészeti Tanács Népművészeti Mintateremében dolgozott 1972-ig. 1977. február 25-én hunyt el Budapesten.

 

Az államosított gyűjtemény elhelyezését illetően Sz. Holló Valéria Ortutay Gyula segítségét kérte, ennek hatására 1952-ben az anyag jelentős része Egerbe (1368 db), másik része a Néprajzi Múzeumba került. A Dobó István Vármúzeum néprajzi gyűjteménye ennek köszönhetően országos jelentőségre tett szert. A magángyűtemény rejtve őrzött darabjaiból a Szegedy-Maszák család 1986-ban 500 tárgyat adott át, majd 2022 márciusában Szemerkényi Ágnes, Holló Valéria menye újabb 158 darabot ajándékozott a Vármúzeumnak. Az ajándékozás egyik legszebb darabja, egy debreceni cifraszűr a kiállításban is megtekinthető.

A kiállítás bemutatja a műgyűjtő életútját, és az általa létrehozott gyűjteményt, melyen keresztül a látogatók, a Kárpát-medence népművészetéről kaphatnak átfogó képet. 

Sz. Holló Valéria személyiségében egy szenvedélyes műgyűjtőt ismerhetünk meg, aki a magyar népművészet értékeinek megmentésén, a népi iparművészet népszerűsítésén fáradozott. Rendkívül sokrétű, gazdag, a magyar népművészet számára értékmentő életútja, magyar mintaként szolgálhat napjainkban.

 

A kiállítást támogatta: Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma