AKTUÁLIS

ÜNNEPI NYITVATARTÁS "KOCSIRA LÁDÁM, HEGYIBE PÁRNÁM" - 2014. szeptember 26. VÉGVÁRKONFERENCIA 2014 - 2014. október 15 - 17. AZ EGRI VÁR NAPJA - 2014. október 17. GÁRDONYI NAPOK - 2014. október 20-30. KÖNYVÜNNEP - 2014. december 13.

Ünnepi nyitvatartás

Az oldal tetejére

Kötelező olvasmány másképp...

2014. október 4.

Az oldal tetejére

"KOCSIRA LÁDÁM, HEGYIBE PÁRNÁM"

VÉGVÁRKONFERENCIA 2014

2014. október 15 - 17.

Várostromok és Közép-Európa Zrínyi Miklós (1620-1664) korában
(A török elleni harc Zrínyi Miklós (1620-1664) korában)


A Vártörténeti műhely (alapítva: 1982) működésének 32. évében a 2014. október 15-16-17-i konferenciájára a „Várostromok és Közép-Európa Zrínyi Miklós (1620-1664) korában” témát tűzte ki a költő és hadvezér Zrínyi Miklós (1620-1664) halálának 350. évfordulója alkalmából.
Zrínyi Miklós politikusként, főméltóságként, költőként és hadvezérként egyszerre vitte tovább a törökellenes küzdelem évszázados tradícióját és újította meg a török visszaszorításának koncepcióját. A vesztfáliai békekötés után újra aktuálissá váló török elleni háború egy hadügyi, diplomáciai és politikai szempontból is modernizálódott Európa közös kihívásaként jelent meg, ahol sokféle érdekegyezés tett aktuálissá egy tengeri és szárazföldi hadszíntéren folytatott átfogó török háborút. Zrínyi Miklós és köre reálisan látta az európai erőviszonyok átalakulását, s évtizedes szisztematikus politikával épített ki kapcsolatrendszert annak érdekében, hogy sikerüljön összehangolni és eredményessé tenni a török elleni küzdelmet.
Az érdekegyeztetés és modernizáció politikájának alappillére a magyar politikai elit irányában is. A hadszíntéren és a politikai színtereken is képviselte a Magyar Királyság szerepvállalását a török elleni háborúban. A sokrétű Zrínyi képben egyszerre jelentős a költő imázsa, a politikusi portréja, valamint a katona és hadvezér Zrínyi koncepciója.

Zrínyi Miklós tevékenységi köreihez igazodva a konferencia a török elleni harc három nagy színterével foglalkozik:

1. Nemzetközi kapcsolatok – nemzetközi küzdőtér
A török elleni háború lehetősége a 17. század közepén. Az Oszmán Birodalom új politikája, a „Köprülü- reneszánsz” jelentősége, a kandiai háború és az erdélyi válság kezelése, a kettős hadszíntér vállalásának okai. I. Lipót császár udvarának török politikája követjelentések tükrében. Változó érdekek és mozgásterek a Német-római Birodalom török ellenes politikájában a harmincéves háborút követően. Velence török politikája 1645-1669. Zrínyi-család és Velence kapcsolatrendszere. Franciaország és Anglia változó szerep vállalása a 17. század közepén. Lengyel Királyság és a török háború lehetősége. A propaganda politikai szerepe a török háborúban.

2. A török elleni harc kérdése a magyar politikában. Zrínyi a politikus. Zrínyi röpiratai és politikai koncepciója
Zrínyi Miklós és politikai köre, kapcsolatrendszere főnemesekkel, köznemesekkel. Zrínyi és Erdély, az erdélyi válság megoldási lehetőségei. Magyar főméltóságok, főnemesek együttműködése az 1663-64-es háborúban, a magyarországi katonaság szerepe, Zrínyi mint horvát bán, horvát támogatottsága. Zrínyi hadtudományi és államelméleti műveltsége, Zrínyi röpiratai. A költő és a politikus Zrínyi.

3. Hadiesemények, az 1663-64-es magyarországi háború és előzményei
Az 1663-64-es háború idején, bár a várak szerepe továbbra is igen fontos, egyre több nyílt színen vívott, mezei összecsapásra, csatára, ütközetre került sor. Ezek megértéséhez a közvetlen előzményeket is fontos feltérképezni. Fontos esemény Várad 1660-as török kézre kerülése. De idetartoznak Zrínyi-Újvár építésének stratégiai okai, Érsekújvár eleste 1663-ban és következményei, a felső-magyarországi hadszíntér eseményei, a párkányi csaták 1663, 1664, Kanizsa elfoglalásának kísérletei 1660, 1664. Valamint az 1663-64-es háború hatása a védelmi rendszerre, mint például: Lipótújvár építése és Székelyhíd lerombolása.

A konferencia előadásanyaga összeállt és minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A jelentkezés határideje: 2014. szeptember 30.

Letölthető jelentkezési lap.

Az oldal tetejére

Az Egri Vár Napja

2014. október 17.

Tisztelgés az egri hősök előtt
Koszorúzás, múzeumpedagógiai és kézműves foglalkozások, emléktábla avatás Balassi Bálint tiszteletére, haditorna bemutatók

Az oldal tetejére

Gárdonyi Napok

2014. október 20 - 30.

2014. október 20-22.

Gárdonyi közelében - Múzeumpedagógiai tematikus napok
A múzeumpedagógiai foglalkozásokra iskolai csoportok jelentkezését várjuk 7-14 éves korig.
Választható témák:
1. Gergők és Vicák – Gárdonyi és az Egri csillagok - Kalandozás 1552-ben és 1899-ben.
2. A „tibetűk” világa – Gárdonyi titkosírása - Játékos megfejtősdi kicsiknek és nagyoknak.
3. Nagyapó meséi – Gárdonyi játékmeséi - Közös játék a mesesarokban a legkisebbeknek.

A foglalkozásokra előzetesen regisztrálni kell!
Jelentkezés és információ:
muzeumpedagogia@egrivar.hu
Telefon: 36/312-744/112-es mellék
Részvételi díj: 300Ft/fő

2014. október 24. péntek

10.00-16.00 Gárdonyi-kuckó
Mesekuckó, 1552 - stratégiai játék, fegyver és öltözet bemutató, könyvműves műhely a Dobó-bástya 1. szintjén és a Rendezvényteremben
11.00 A Pavane Zászlóforgatók nézőcsalogató műsora a Dobó-téren
Felvonulás a várba az Egri Vitézekkel a történelmi belvároson keresztül
11.30 A Pavane Zászlóforgatók bemutatója a Gótikus Palota előtti téren
11.45 Az Egri Vitézek haditorna bemutatója a Gótikus Palota előtti téren
14.00 Tánc termeken át
A Pavane táncegyüttes tánctörténeti bemutatója Az egri vár története című kiálltásban

2014. október 25. szombat

10.00-14.00 Gárdonyi-kuckó
Mesekuckó, 1552 - stratégiai játék, fegyver és öltözet bemutató, könyvműves műhely a Dobó-bástya 1. szintjén és a Rendezvényteremben
11.00 A Pavane Zászlóforgatók nézőcsalogató műsora a Dobó-téren
Felvonulás a várba az Egri Vitézekkel a történelmi belvároson keresztül
11.30 A Pavane Zászlóforgatók bemutatója a Gótikus Palota előtti téren
11.45 Az Egri Vitézek haditorna bemutatója a Gótikus Palota előtti téren
12.30 Tánc termeken át
A Pavane táncegyüttes tánctörténeti bemutatója Az egri vár története című kiálltásban
15.00 „Csak az a mienk, ami szívünk.”
Irodalmi kávéház a Dobó-bástya rendezvénytermében
Közreműködnek: Saárossy Kinga és Blaskó Balázs színművészek valamint a Pavane táncegyüttes

2014. október 30. csütörtök

11.00 Emlékülés Gárdonyi Géza tiszteletére
Előadók: Keller Péter, az író dédunokája, Kusper Judit irodalomtörténész, Bartók Béla, történész, H. Szilasi Ágota művészettörténész és Sz. Király Júlia irodalomtörténész
15.00 Gárdonyi Géza sírjának megkoszorúzása
16.30 A Mauzóleumi tervek Gárdonyi Géza sírjára című kiállítás megnyitója a Főegyházmegyei Könyvtárban

Az emlékülésre előzetesen jelentkezni illetve a koszorúzási szándékot bejelenteni a muzeumpedagogia@egrivar.hu e-mail címen vagy a 30/522-61-72-es telefonszámon lehet.

A programokat sétajeggyel (felnőtt: 700 Ft/fő, kedvezményes 350 Ft/fő), 100 Ft-os egrieknek szóló belépőjeggyel, illetve ingyenesen az Eger Vára Barátinak Köre tagsági igazolvánnyal lehet látogatni.

Az oldal tetejére

Könyvünnep

2014. december 13.

Múzeumi kiadványok országos bemutatója, szakmai tanácskozás – téma: a múzeumi kiadványok múltja és jövője
Könyvritkaságok bemutatója

Az oldal tetejére